kolęda ministranci

 

KOLĘDA 2023/2024

 


  Zasady zachowania się ministrantów i scholi podczas wizyty duszpasterskiej:


Wchodząc do mieszkania pozdrawiamy domowników: 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pytamy domowników, czy przyjmują księdza po kolędzie. Jeśli „tak” – wchodzimy, śpiewamy kolędę, zapisujemy nad drzwiami 
C+M+B 2024 (niech Chrystus błogosławi temu domowi) i wychodzimy przed księdza, żeby wiedział do którego mieszkania (domu) ma potem wejść. Wchodzimy i modlimy się razem z księdzem, po ucałowaniu krzyża przez rodzinę wychodzimy do następnej rodziny, pozdrawiając: Zostańcie z Bogiem!!! 
Bardzo staramy się o kulturalne zachowanie w mieszkaniu, na klatce czy ulicy czekając na księdza!

Jeśli ktoś byłby chory, należy to zgłosić dzień wcześniej do ks. Adama, żeby znaleźć kogoś na zastępstwo.

Copyright