Wspólnota "EFFATHA"WSPÓLNOTA "EFFATHA"„Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę.
On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka,
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się!
Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały
i mógł prawidłowo mówić”. (Mk 7,32-35)

 

WSPÓLNOTA „EFFATHA” jest wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną. Naszym głównym celem jest ewangelizacja, do której powołany jest każdy z nas, dlatego podejmujemy posługę modlitwą uwielbienia w kościele Miłosierdzia Bożego w Chełmku. Jesteśmy organizatorami Wieczorów uwielbienia w każdy III czwartek miesiąca: „W Blasku Bożego miłosierdzia”.

„EFFATHA” została powołana i zawiązana z inicjatywy ks. Jana Bierowca w niedzielę 20 września 2020 roku. W tym dniu zaprosiliśmy chętnych parafian do udziału we wspólnocie dorosłych identyfikujących się z Ruchem Światło-Życie, Kursem Alpha oraz tych wszystkich, którym zależy na dalszym rozwoju duchowym, mają potrzebę modlitwy wspólnotowej, pragną nadać życiu głębszy sens i osiągnąć chrześcijańską dojrzałość.

Nasza formacja polega na słuchaniu Słowa Bożego, modlitwie, wspólnotowym śpiewie oraz życiu sakramentalnym.

Zgodnie z wezwaniem, jakie niesie ze sobą imię naszej wspólnoty, stara się ona być otwartą na każdego bez względu na wiek, doświadczenia oraz jego miejsce na drodze wiary. Stali członkowie naszej wspólnoty to osoby w wieku od 30+ do 60+ lat. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia poszczególni członkowie wspólnoty stwierdzają, że jest ona dla nich miejscem szczególnego uwielbienia Pana, miejscem uzdrowienia wewnętrznego, spotkania z Bogiem, odnajdywania Boga i przemiany na lepsze, oparciem i ostoją dającą poczucie bezpieczeństwa. W tej wspólnocie następuje umacnianie wiary oraz dojrzewanie i duchowe wzrastanie.

Spotykamy się w Domu parafialnym w każdy czwartek o godz. 19.00.

Opiekę duszpasterską nad naszą wspólnotą sprawuje: ks. Piotr Fąfrowicz.

Copyright