OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


Ogłoszenia na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 11.04.2021 r.

Dziś przeżywamy w naszej parafii uroczystość odpustową. Po Sumie odpustowej o godz. 11.30, na której równocześnie przeżywamy jubileusz 25 lecia kapłaństwa naszego Rodaka, ks. Andrzeja Polichta, procesja. W procesji bierze udział asysta i niewielka grupa wiernych. Pozostali zostają na miejscach i śpiewają z p. Organistą.

O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia.

Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. W tym tygodniu, w sposób szczególny, będziemy łączyć się z tymi, którzy nie mogą w sposób sakramentalny przyjmować Komunii św. z różnych względów. Na każdej Mszy św., będziemy odmawiać modlitwę przygotowującą nas do Komunii św. i otaczać modlitwą tych, którzy trwają przy Chrystusie a nie mogą go przyjąć sakramentalnie.

Poniedziałek - po wieczornej Mszy św. Nowenna do św. Józefa. Po nowennie, w salce, spotkanie czcicieli św. Józefa.

Środa  - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy po wieczornej Mszy św.

Piątek - Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00.

W przyszłą niedzielę przy kościele, zbiórka do puszek na media katolickie.

Pamiętajmy o ograniczeniach sanitarnych, które widnieją przy wejściu do kościoła. Przypominamy pewne zasady, ułatwiające nam uczestniczenie w liturgii:

  • główny celebrans rozdaje Komunię św. tylko na rękę, pozostałych prosimy o podchodzenie do pozostałych księży,
  • uczestniczymy w liturgii w maseczkach,
  • nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka,
  • zasada ponad wszystkimi zasadami - przykazanie miłości bliźniego, które obowiązuje
    tak zwolenników jak i przeciwników maseczek - człowiek, który jest obok mnie, to bliźni, którego mam miłować.

Prasa katolicka do nabycia w zakrystii i przy wyjściu z kościoła.

Copyright