Informacje ogólne


O Parafii


Początki parafii, która wyłoniła się z macierzystej parafii Matki Bożej Królowej Polski sięgają roku 1988. Powstało wtedy duszpasterstwo przy ul. Kościuszki 17. Duszpasterstwo organizował ks. Stanisław Pająk.

Dzięki pomocy parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie ze Wzgórz Krzesławickich została podarowana kaplica, która wcześniej im służyła W 1990 roku parafia została peregrynowana przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego, a pierwszym proboszczem został mianowany ks. Janusz Orawiec.

W 1991 roku został mianowany proboszczem ks. Stanisław Strojek. Wraz z parafianami rozpoczęto budowę nowego kościoła, plebanii i domu parafialnego. Zwieńczeniem tego wysiłku była konsekracja kościoła w roku 2006 przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

Od roku 2009 jest proboszczem ks. Andrzej Leśny. Aktualnie posługę duszpasterską sprawują także księża wikariusze: ks. Maciej Półtorak i ks. Jan Bierowiec.

 


 

Copyright