Ministranci i Lektorzy


Liturgiczna Służba Ołtarza


 

Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. Przed promocjami  zarówno ministranckimi, jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań, czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej.  

 

Kto to jest ministrant?

 

Ministrant to sługa Chrystusa - już samo to jest ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego „ministrare”, co oznacza „służyć” Jezusowi przy ołtarzu. Głównym zadaniem ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu  podczas liturgii.

 

Kto to jest lektor?

 

Lektor to chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa.

 

Patronami ministrantów i lektorów są: św. Dominik Savio, św. Jan Berchmans, św. Stanisław Kostka, św. Tarsycjusz i św. Jan Bosko.

 

Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej Parafii ma w swoich szeregach 22 chłopców, z czego 7 jest ministrantami, a 15 lektorami. Co roku dołącza do naszego grona kilku nowych ministrantów. W tym momencie przygotowuje się do posługi ministranta 7 kandydatów.

 

Jako Liturgiczna Służba Ołtarza podejmujemy się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych.  W tym celu wyznacza się dyżury służenia. W niedziele, tj. w dni upamiętniające zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz w uroczystości i święta uczestnictwo we Mszy świętej jest naturalną powinnością wynikającą z przykazania, które przypomina, aby „dni święte święcić”. Natomiast w dni powszednie jesteśmy zobowiązani, by przynajmniej raz w tygodniu pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię Mszy świętej - liturgię, która jest stanowiona, by Bogu składać dziękczynienie. Dodatkowe dyżury w tygodniu mają sprawić, by służba przy ołtarzu Pana nie była tylko odświętnym zwyczajem, ale - coraz świadomiej przeżywana - stała się zalążkiem ku coraz to dojrzalszej wierze.

 

Ministranci mają spotkania formacyjne w 1. i 3. środę miesiąca o godz. 19.00, lektorzy w 4. piątek miesiąca o godz. 19.00, natomiast kandydaci - w każdą sobotę o godz. 9.00.

 

Opiekunem LSO jest ks. Adam Janowiak.

 

 

 

 


OGŁOSZENIA - KLIKNIJ
Służenie w niedziele i w dni powszednie - KLIKNIJ
Terminy zbiórek - KLIKNIJ
KOLĘDA - KLIKNIJ 

Copyright