Ślub


Informacje dla przyszłych MałżonkówNarzeczeni, którzy podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa, powinni zgłosić się w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (wg uznania samych narzeczonych) w Kancelarii Parafialnej na trzy miesiące przed terminem ślubu dla ustalenia toku przygotowania i wyznaczenia konkretnych dat:

 • spisania protokołu przedślubnego,
 • ślubu.


W ustalonym wcześniej terminie narzeczeni przystępują do spisania protokołu przedślubnego, przedstawiając następujące dokumenty:

 • metryki chrztu z adnotacją "do ślubu", nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia,
 • dowody osobiste,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o miejscu stałego zamieszkania jednego z narzeczonych oraz stwierdzające możliwość prawną zawarcia małżeństwa,
 • w przypadku wcześniejszego zawarcia małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego – odpis skrócony aktu zawarcia tegoż małżeństwa,
 • zaświadczenia o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania,
 • indeksy z nauki religii w zakresie gimnazjum i szkoły średniej.

Ponadto należy:

 • jeżeli brak potwierdzenia ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej lub zawodowej, uzupełnić wiadomości religijne w sposób wskazany przez Kapłana,
 • odbyć trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego,
 • duchowo przygotować się przez Spowiedź i Komunię Świętą, oraz modlitwę,
 • w okresie między spisaniem protokołu i zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich w wybranym ośrodku.


Uprawnione do spisania protokołu przedślubnego i przygotowania narzeczonych do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa są parafie stałego lub tymczasowego zamieszkania obojga narzeczonych.


Zawarcie Sakramentu Małżeństwa w innych parafiach jest możliwe tylko po uzyskaniu tzw. licencji (po wcześniejszym wypełnieniu wszystkich powyższych warunków).


Gdyby ktoś znał przeszkody, dla których narzeczeni nie powinni godnie i ważnie zawrzeć Sakramentalnego Związku Małżeńskiego, jest zobowiązany wyjawić je w Kancelarii Parafialnej proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca - biskupowi (por. kan. 1066 i 1069 KPK).


PORADNIA DLA RODZINYParafia Św. Mikołaja w Chrzanowie
ul. Mickiewicza 5
czynna w piątek 18.00 - 19.00

PORADNIA W DIECEZJI KRAKOWSKIEJ - Strona

Copyright