kolęda ministranci

  • Drukuj

 

KOLĘDA 2021/2022

 

Przychodzimy 20 minut przed rozpoczęciem kolędy.

Zabieramy kredę – jest przy kancelarii. Mamy ze sobą komżę. Proszę powtórzyć sobie teksty kolęd, żeby znać przynajmniej kilka kolęd po dwie zwrotki.